Direktlaminats kvalitetspolicy

Kvalitet är ett av Direktlaminats kärnvärden. Vi ska på detta område rankas som ledande inom vår bransch. Vi bygger detta på kundfokus, allas aktiva engagemang och en processkultur

KUNDFOKUS

Kvalitet är ett mått på våra prestationer ur kundens synvinkel. Företagets framgång på marknaden är beroende av förmågan att

 • Förstå och tillgodose kunders behov
 • Överträffa kundens förväntningar Vi måste lyssna på våra kunder och ta hänsyn till deras synpunkter, när vi genomför ständiga och varaktiga förbättringar i vår verksamhet.

LEDARNAS ENGAGEMANG

 • Samtliga ledare ska tydligt visa sitt engagemang för kvalitet genom att
 • Sätta tydliga mål, gå från ord till handling – vi måste kunna kvantifiera, mäta och leverera
 • Utveckla alla medarbetares kompetens, ge medarbetarna möjlighet att uppnå sina mål samt delegera befogenheter och ansvar så långt som möjligt
 • Basera åtgärder på fakta, på en helhetssyn på verksamheten och med ett långsiktigt perspektiv

MEDARBETARNAS ENGAGEMANG

Samtliga medarbetare på Direktlaminat

 • Ska ha möjlighet att förstå sin egen roll och kunna ta ansvar för kvaliteten i sitt arbete
 • Ska ha en väl underbyggd och konsekvent bild av målen som ska uppnås och de önskade resultaten
 • Förväntas ta ansvar för och lämna ifrån sig ett fullgott arbete till näste operatör i kedjan
 • Förväntas bidra aktivt, i samarbete med andra, till att uppnå bolagets målsättningar

PROCESSKULTUR

Vi skall kartlägga, dokumentera och fortlöpande förbättra våra processer genom att

 • Sträva efter att uppnå maximalt kundvärde samt felfria produkter och tjänster
 • Fastställa, arbeta mot och följa upp våra resultat gentemot mätbara processmål
 • Jämföra oss med andra och lära av de bästa

 

– Det är inte vad vi gör, utan hur kunden upplever det vi gör, som räknas!