Från ord i Paris till handling i Hjortsberga - Adjö till fossilt bränsle

I Anslutning till FN:s klimatkonferens i Paris tände vi idag på sena eftermiddagen för första gången vår nya fastbränslepanna från VUAB och inledde därmed en ny era med uppvärmning baserad på förnyelsebar energi.

Direktlaminat investerar i ny värmeanläggning och blir självförsörjande på energi för uppvärmning genom att         utnyttja spillet som uppstår i produktionen. Spillskivor krossas i en kvarn från Weima och transporteras via ett mellanlager till pannan.
Pannan, en firematic från Cleanburn är på 301 kw och töcker Direktlaminats uppvärmningsbehov. Direktlaminat bidrar fortsättningsvis till att uppfylla både EU:s måt om att 20% och Sveriges mål om att 50% av energikonsumtionen ska komma från förnyelsebara energikällor till 2020.

 

klima1klima3 klima2