Installation av ytterligare ett bearbetningscenter BIMA 410V

Vi ökar kapaciteten för skivor med rundade former.