Nytt spånhanteringssystem

Under hösten bygger Direktlaminat ett nytt komplett spånhanterinssystem och värmeanläggning.
Det nya spånhanteringssystemet kommer från Nederman och uppfyller ATEX-direktivet. För Direktlaminat betyder det lägre energikostnader, mindre skaderisker och bättre kapacitet. Integrerat i systemet finns ett gnistsläckningssystem från Grecon, vilket minskar riskerna för brand ytterligare.

 

spanhant

 

Direktlaminat investerar även i en ny värmeanläggning och blir självförsörjande på energi för uppvärmning genom att utnyttja spillet som uppstår i produktionen. Uppvärmingsanläggning från VUAB beräknas tas i bruk i slutet av december. Direktlaminat övergår då till förnyelsebar energikälla och bidrar därmed till att uppfylla både EU:s mål om att 20% och Sveriges mål om att 50% av energikonsumtionen ska komma från förnyelsebara energikällor till 2020.