Svenska Trävarugruppen AB byter namn till SONSA Business AB

SONSAB som ledande oberoende trävarugrossisten i Sverige, har som ett led i sin fokusering på marknad och logistik beslutat om namn som återspeglar vart företaget är på väg. SONSAB står för source and sales business vilket är precis vad SONSAB är bäst på, source att hitta källan till material och företag att integrera i gruppen för fortsatt organisk och förvärvad tillväxt, sales att kunna erbjuda våra nuvarande och framtida kunder snabba, flexibla och miljösmarta leveranser.

SONSAB omfattar idag fyra verksamheter, samtliga med starka marknadspositioner och stor kompetens inom sina verksamhetsområden:

Fredricsons Trä AB: 100 års erfarenhet av bland annat massivträ, skivmaterial, limträ och LVL med lager i Arlöv, Göteborg, Stockholm, Vaggeryd och Rönås. Maskinpark för torkning, kapning och formatsågning.

Wiwood AB: Formatsågar, bearbetar och kapar skivmaterial, limträ och LVL med snabba flexibla leveranser från Vittsjö.

Direktlaminat AB: Återförsäljare av Eggers sortiment av laminat och skivmaterial samt producent av komponenter till möbelindustri, mässor, hotell, restaurang, sjukhus etc. med modern maskinpark för formatsågning, kantlistning, bearbetning, montering samt pressning av laminat, ligger i Hjortsberga.

Mivall Byggross AB: Återförsäljare till byggvaruhandeln utifrån placering i Sundsvall.

Koncernens nuvarande struktur omsätter över 700 MSEK och genererar idag ett starkt kassaflöde med god lönsamhet.

SONSAB är intresserad att förvärva logistiskt välbelägna markområden, lämpade för nybyggnation av ytterligare lagerytor – med särskilt fokus på Skåne, Östergötland, Mälardalen samt Värmland. Vi välkomnar också fler företag som vill ingå i SONSABs framtida utvecklingsresa.

SONSABs starka finanser ger oss utrymme att ta tillvara gynnsamma inköpsmöjligheter, vilka kommer också våra kunder till gagn, samt att fortsätta vår starka tillväxt såväl organiskt som genom ytterligare företagsförvärv.

SONSABs strategiska mål är att kunna erbjuda våra kunder en ”one-stop shop” med ett brett utbud av material och förädling samt en miljösmart logistik. Koncernens organisation med mer än 20 st fältsäljare genomsyras av snabbhet, kunskap, hög kvalitet och lösningsorienterade medarbetare med kundnyttan som högsta prioritet.

 

För ytterligare information kontakta:
Ulric Wilhelmsson

Koncernchef, SONSA Business AB

ulric.wilhelmsson@sonsab.com
www.sonsab.com