Vi värnar om miljö, kvalitet och arbetsmiljö

På Direktlaminat strävar vi efter att efterlämna ett så litet fotavtryck som möjligt i vår miljö.

Därför använder vi råvaror som belastar miljön endast i liten omfattning. Våra skivor fordrar ingen ytbehandling och vi värmer upp fabriken med vårt spill.

 Vi arbetar aktivt med att ständigt höja kvaliteten för våra kunder. Kvalitet är inte bara bra produkter, utan allt som kunden upplever i kontakten med oss. En ren och bra arbetsmiljö hjälper oss att producera säkert och resurssnålt. Kvalitetsbristerna minskar och vi kan bli ännu mer konkurrenskraftiga.

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

 

Certifikat:

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015