Integritetspolicy - GDPR

Generell information

Definitioner

Vår integritetspolicy är framtagen för att våra externa kontakter ska veta hur vi hanterar regler enligt

GDPR. När vi talar om vi/oss/vår så menas Direktlaminat AB. När vi talar om du/er så menas du som

samarbetspartner till Direktlaminat AB.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy när behov uppstår och alla ändringar träder

i kraft omgående. Senaste versionen finner du alltid på vår hemsida www.direktlaminat.se.

 

Samtycke till insamling av uppgifter

När du kontaktar oss genom en skriftlig förfrågan eller samtal på telefon samtycker du till att vi behandlar uppgifter såsom för- och efternamn, e-postadress, adress och telefonnummer i vårt affärssystem.

 

Vår behandling av uppgifter

Vi samlar in och lagrar uppgifter om de företag och de kontaktpersoner som vi har en affärsmässig

relation till. Syftet är att vi på ett smidigt sätt ska kunna vidmakthålla vår gemensamma affärsrelation.

Vi lagrar uppgifter så länge de är aktuella.

 

Den registrerades rättigheter

Enligt GDPR har varje enskild person rättigheter som vi kommer att göra vårt bästa för att tillmötesgå;

  • Rätten till information om vilka uppgifter som sparas och varför de sparas
  • Rätt till rättelse om du anser att någon uppgift är felaktig
  • Rätt till radering av uppgifter, tillfälligt eller permanent
  • Rätt till begränsning av behandling om du anser att vi behandlar dina uppgifter felaktigt
  • Rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina uppgifter

Vid frågor eller invändningar ber vi er kontakta personuppgiftsansvarig, Direktlaminat AB, genom e-post till  gdpr@direktlaminat.se